Kezdőlap

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar
Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar

 ADATOK


Kódszám: 46
Intézmény: Debreceni Egyetem

Tudományterület: orvostudományok
Tudományág: egészségtudományok

A doktori iskola neve: Egészségtudományok Doktori Iskola

MAB határozat száma: 2015/1/XI/29/2/812
MAB határozat kelte: 2015. I. 30.
MAB határozat érvényessége: 2019. XII. 31.
létesítésének éve: 2002

Tényleges működés kezdete: 2001.08.31.

 

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE


Név: Prof. Dr. Ádány Róza
Tudományos fokozat: MTA doktora
intézetvezető egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
Megelőző Orvostani Intézet

4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: +36 52 417 267 / Fax: +36 52 417 267 / e-mail

 

A DOKTORI ISKOLA TITKÁRA


Név: Prof. Dr. Balázs Margit
Tudományos fokozat: MTA doktora
tanszékvezető egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
Megelőző Orvostani Intézet

e-mail

 

AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA TANÁCSA


Prof. Dr. Ádány Róza „Megelőző Orvostan és Népegészségtan” doktori program vezetője

Prof. Dr. Paragh György „Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja” doktori program vezetője

Prof. Dr. Balázs Margit a doktori iskola titkára

Dr. Kósa Karolina

Dr. Seres Ildikó

Erdélyi Zsuzsa PhD hallgató (tanácskozási joggal)

Szentpéteri Anita PhD hallgató (tanácskozási joggal)