Home » Doktori Iskola » Oktatók

Oktatók

 

Oktatók tudományos fokozata beosztása munkahely publikációk elérhetőség
Ádám Balázs PhD egyetemi docens DE NK Megelőző Orvostani Intézet publikációk e-mail
Árnyas Ervin PhD egyetemi adjunktus DE NK Megelőző Orvostani Intézet publikációk e-mail
Balogh Zoltán PhD Habilitáció egyetemi docens DE KK Belgyógyászati Intézet – I. sz. Belgyógyászati Klinika publikációk e-mail
Batta Klára PhD főiskolai tanár Nyíregyházi Főiskola Testnevelési  és Sporttudományi Intézet publikációk e-mail
Dési Illés PhD DSc professor emeritus SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet publikációk e-mail
Fóris Gabriella PhD DSc professor emeritus DE KK Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika publikációk e-mail
Fülöp Péter PhD egyetemi tanársegéd DE KK Belgyógyászati Intézet I. sz. Belgyógyászati Klinika publikációk e-mail
Ihász Ferenc PhD egyetemi docens NYME Testnevelési Intézeti Tanszék publikációk e-mail
Józan Péter PhD DSc főtanácsadó Központi Statisztikai Hivatal publikációk e-mail
Kaló Zoltán PhD Habilitáció egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutató Központ publikációk e-mail
Kárpáti István PhD egyetemi docens DE NK Népegészségügyi Medicina Tanszék publikációk e-mail
Katona Éva
Melitta
PhD egyetemi adjunktus DE KK
I. sz. Belgyógyászati Klinika
e-mail
Molnár Péter PhD professor emeritus DE NK
Magatartástudományi Intézet
publikációk e-mail
Orosi Piroska PhD egyetemi docens DE NK Kórházhigiéne és Infekciókontroll Tanszék publikációk e-mail
Páldy Anna PhD mb. főigazgató helyettes főorvos Országos Környezetegészségügyi Intézet publikációk e-mail
Pásti Gabriella CSc tisztifőorvos ÁNTSZ e-mail
Semsei Imre DSc PhD egyetemi tanári beosztásra pályázik DE Egészségügyi Kar Társadalomtudományi Tanszék publikációk e-mail
Vass Miklós PhD CSc egyetemi tanár Nyíregyházi Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézet e-mail