Home » Doktori Iskola

Doktori Iskola

A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE


Név: Prof. Dr. Ádány Róza
Tudományos fokozat: MTA doktora
intézetvezető egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
Megelőző Orvostani Intézet

4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: +36 52 417 267
Fax: +36 52 417 267
e-mail: adany.roza@sph.unideb.hu

A DOKTORI ISKOLA TITKÁRA


Név: Prof. Dr. Balázs Margit
Tudományos fokozat: MTA doktora
tanszékvezető egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
Megelőző Orvostani Intézet
e-mail: balazs.margit@sph.unideb.hu

 

AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA TANÁCSA


Prof. Dr. Ádány Róza „Megelőző Orvostan és Népegészségtan” doktori program vezetője

Prof. Dr. Paragh György „Anyagcsere és endokrin betegségek megelőzése és kontrollja” doktori program vezetője

Prof. Dr. Balázs Margit a doktori iskola titkára

Dr. Kósa Karolina
Dr. Seres Ildikó
Ecsedi Szilvia PhD hallgató (tanácskozási joggal)
Dr. Sztanek Ferenc PhD hallgató (tanácskozási joggal)